onsdag 9. desember 2009

Bloggoppgave uke 52: Refleksjon over egen læring

Denne høsten har vi prøvd ut å dele den tradisjonelle tentamenen i to. Det vil si at dere fikk to halve skrivedager (egentlig litt mer) i stedet for en hel, og at dere fikk tilbakemelding på det førsteutkastet dere rakk å skrive den første dagen før dere gjorde det ferdig den andre dagen.

Jeg vil gjerne at du skal skrive et todelt innlegg denne uka. Først litt om hvordan du opplevde denne måten å ha “tentamen” på. Hvis det var nyttig – hvorfor? Hvis det ikke var nyttig – hvorfor ikke det? Har du noen tanker om hva som kunne vært annerledes? I tillegg vil jeg at du skal skrive litt om de viktigste endringene du gjorde i teksten din den andre skrivedagen. Ble det store forandringer? Hvordan var det å få igjen en kladd som du ikke har sett på en stund? Så du nye muligheter i den, eller føltes den helt ferdig? Begrunn svaret.

Svarene deres er viktige for meg, så vær oppriktige og ærlige når dere skriver.  Dette er en av måtene dere kan være med og påvirke deres egen skolehverdag på. Målet er best mulig læring for alle, og det er jo dere som vet best hva dere lærer mest av – som regel :)

Foto: “London Blues”, CC-lisensiert  av night86mare på flickr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails