søndag 25. oktober 2009

Bloggoppgåve veke 44: Å sette problem under debatt

De to siste vekene har vi arbeidd oss inn i den tankegangen som dominerte utviklinga på 1800-talet. Vi har snakka om det moderne prosjektet og kva konsekvensar det fekk for kunst og litteratur på 1800-talet. De har laga ein bra ressurs på wikien om Henrik Ibsen, og de har sett at han var oppteken av å løfte fram og drøfte det som var problematisk i den samtida han kjende. Vi har også drøfta kva Georg Brandes sa om det moderne gjennombrotet. Vi har mellom anna snakka om Christian Krohg og Albertine, og vi har diskutert nokre skilnader mellom poetisk realisme, realisme og naturalisme. Kva relevans har dette for oss i dag? Er der nokon i det heile? Er der spor av dette tankegodset i vår eiga samtid?

Les utdraget frå "Hovedstrømninger i det 19. århundrets litteratur" frå 1871 av Georg Brandes på s. 315 i Spenn. Etterpå skal du gjere ei av desse oppgåvene:

  1. Georg Brandes krev at litteraturen må sette problem under debatt. Kva problem meiner du at litteraturen i vår eiga samtid bør debattere?
  2. Kva for problem blei sette under debatt av forfattarar som Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, August Strindberg og Amalie Skram og andre under "det moderne gjennombrotet" i nordisk litteratur?
  3. Georg Brandes skriv at Danmark er "40 Aar tilbage for Europa". I artikkelen "Psykoanalyse og diktning" frå 1932 seier forfattaren Sigurd Hoel at det har teke psykoanalysen 40 år å kome til Noreg. Samanlikn og kommentér oppfatninga av det danske og det norske andslivet slik det kjem til uttrykk i tekstene.

Svaret ditt skal du publisere på bloggen, og du må som vanleg vere nøye med å oppgje kjelder. Du skal skrive på nynorsk.

Kjelder:
Biletet er frå Wikimedia Commons og kan nyttast fritt. Det er ei fotografisk attgjeving av Peter Severin Krøyer (1851-1909) sitt måleri av Georg Brandes. Måleriet har falle i det fri på grunn av at kopirettane er forelda. Det vil seie at opphavsmannen døydde for minst 70 år sidan.
Oppgåvene er henta frå Spenn Vg3 s. 316 (Jomisko m.fl., Cappelen 2008)


mandag 19. oktober 2009

Om wikipedia som kilde

“Alle” bruker Wikipedia som informasjonskilde nå til dags, men ikke alle vet helt hvordan Wikipedia egentlig fungerer. Vet du det? Noen er også veldig skeptiske til Wikipedia, og det er lurt å være skeptisk dersom du vet hva du snakker om. Kildekritisk sans gjelder også for Wikipedia. Men veldig mye av det som står der er faktisk mer korrekt en tradisjonelle oppslagsverk, og ved riktig bruk er det en kjempebra ressurs for oss alle. Se denne videoen, så blir du kanskje litt klokere:

Wikipedia er altså utrolig bra ved riktig bruk, men det kan aldri bli en ren fasit. Takk til Eirik Vågeskar for dette tipset!

tirsdag 13. oktober 2009

Scrapbook for Firefox er bra!

Jeg vet at mange av dere bruker OneNote til å holde rede på notater, nettsider og annet dere vil ta vare på. Men dersom du ikke har dette programmet kan gratisalternativet Scrapbook for Firefox være verdt å se på. Scrapbook lar deg samle og bearbeide nettsider; dvs gule ut, legge på notater etc. slik du kan gjøre i en vanlig bok, og du kan lagre filene lokalt på harddisken, noe som gjør det mulig å bruke nettressurser på prøver der nettet blir stengt. For et år siden lagde jeg en instruksjonsvideo til elevene mine, og den kan nok fortsatt brukes.


Scrapbook for Firefox from Ingunn Kjol Wiig on Vimeo.


mandag 12. oktober 2009

Bloggoppgave uke 42: Det moderne prosjektet

Det moderne prosjektet ble ikke gjennomført på noen dager, uker eller måneder. Det var et resultat av mange sammenfallende tendenser i utviklingen helt fra 1600-tallet og fremover til ca 1900, og altså et resultat av en lang og nokså komplisert prosess. Lag en oversikt over hvordan disse personene har bidratt med ideer til det moderne prosjektet. Bruk lærebokteksten og tekster fra tekstsamlingen, eventuelt andre gode kilder. Dersom du bruker nettressurser må du huske å lenke tilbake til dem. Alle kilder må oppgis korrekt uansett om du har brukt bøker eller nettressurser.

a. John Locke
b. Jean-Jaecque Rousseau
c. Voltaire
d. Denis Diderot
e. Ludvig Holberg
f. Henrik Wergeland
g. Charles Darwin

Oppgaven skal løses individuelt og leveres på bloggen. Det er lov å diskutere med andre i klassen din, men ikke å levere samme svar på oppgavene. Her er det dine egne tanker som skal frem. Det du ikke rekker på skolen, gjøres ferdig hjemme i løpet av uka. Det ferdige innlegget bør være på minimum 500 ord, og det skal være en sammenhengende tekst.

Kilde: A. Engelstad m.fl.: Grip teksten Vg3, Aschehoug 2008
Foto: “Whole Telephone Picture” med CC-lisens  fra Dri’s photostream på Flickr

fredag 9. oktober 2009

Det moderne prosjektet

I uke 42 skal vi i gang med et av de sentrale temaene i norskfaget i Vg3, "Det moderne prosjektet". Det er viktig å forstå samspillet mellom samfunn, kunst og litteratur for å forstå utviklingen i norsk litteratur på 1800-tallet og hvorfor det kunne bli som det ble. Presentasjonen under gir viktige stikkord for dette, og vi skal snakke mye om dette på skolen de neste ukene.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails