mandag 12. oktober 2009

Bloggoppgave uke 42: Det moderne prosjektet

Det moderne prosjektet ble ikke gjennomført på noen dager, uker eller måneder. Det var et resultat av mange sammenfallende tendenser i utviklingen helt fra 1600-tallet og fremover til ca 1900, og altså et resultat av en lang og nokså komplisert prosess. Lag en oversikt over hvordan disse personene har bidratt med ideer til det moderne prosjektet. Bruk lærebokteksten og tekster fra tekstsamlingen, eventuelt andre gode kilder. Dersom du bruker nettressurser må du huske å lenke tilbake til dem. Alle kilder må oppgis korrekt uansett om du har brukt bøker eller nettressurser.

a. John Locke
b. Jean-Jaecque Rousseau
c. Voltaire
d. Denis Diderot
e. Ludvig Holberg
f. Henrik Wergeland
g. Charles Darwin

Oppgaven skal løses individuelt og leveres på bloggen. Det er lov å diskutere med andre i klassen din, men ikke å levere samme svar på oppgavene. Her er det dine egne tanker som skal frem. Det du ikke rekker på skolen, gjøres ferdig hjemme i løpet av uka. Det ferdige innlegget bør være på minimum 500 ord, og det skal være en sammenhengende tekst.

Kilde: A. Engelstad m.fl.: Grip teksten Vg3, Aschehoug 2008
Foto: “Whole Telephone Picture” med CC-lisens  fra Dri’s photostream på Flickr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails