fredag 22. oktober 2010

Bloggoppgave uke 43: Kommentér leserinnlegg

Nå har de fleste i klassen skrevet et leserinnlegg på bloggen sin. Det er mange og varierte tema dere tar opp - veldig bra! Det er ikke så moro å skrive debattinnlegg uten å få svar, så det må vi gjøre noe med.

Oppgave: Du skal gå inn på bloggen til den som står under deg i klasselista på høyre side her på bloggen (bloggere i 1STF), lese og kommentere innlegget du finner der. Finner du ikke noe leserinnlegg på den første du prøver, så går du bare til den neste bloggen osv. Står du nederst på lista velger du den som står øverst. Du får selvsagt lov til å kommentere på mer en ett innlegg hvis du ønsker det.

NB: Når du har kommentert skal du legge inn en kommentar her også om hvem du har kommentert på bloggen til.

 Krav til kommentaren din er at:
 • Den er saklig
 • Den er begrunnet
 • Den er konkret
 • Den utdyper, spesifiserer, kommer med motforestillinger eller på annen måte tilfører noe nytt i diskusjonen
 • Den er IKKE flåsete, bruker skjellsord, inneholder personangrep eller på annen måte brudd på god debattskikk
De som vil kan godt svare på kommentarer de får på egen blogg også. De samme kravene gjelder selvsagt her.

Kjør debatt!

Bilde: CC-lisensiert på flickr av fixedgear

fredag 28. mai 2010

Har du lært å bruke kilder nå?

Det har vært stille her på bloggen en stund. Det er ikke rart, for vi har hatt det travelt med tentamener, litterært program og eksamener. Noe av det vi har hatt fokus på i år er korrekt bruk av kilder. Grunnen til det er åpenbar - når dere har lært dette ligger veien åpen for en fin studietid og yrkesdeltagelse, uten slike ferdigheter er det stor fare for at dere havner i et uføre. Men det er hjelp å få også "post-Ingunn", se bare her!


Du finner mer informasjon på sokogskriv.no


onsdag 3. mars 2010

“Det er ikkje ein ordentleg blogg

..før du skriv innlegg både på [nynorsk] og på bokmål”, skreiv Caroline nyleg på bloggen sin. Det er sjølvsagt mogeleg at ho meinte det ironisk, men eg blei interessert likevel.  God ide, tenkte eg. Ho har jo rett, i allfall om det er ein norskblogg vi snakkar om. Så oppgåva er innlysande: Skriv eit innlegg til neste gong på nynorsk! Forslag til tema for innlegget ditt:
Spring, finally
 • Vårkjensler (dikt, prosatekst)
 • Norske OL-heltar – kven er din favoritt og kvifor?
 • Ei god bok du har lese ( som er skrive på nynorsk) og kvifor ho er god
 • Facebook på nynorsk?! Læraren har blitt gal…eller?
Du står fritt til å velje eit av desse eller eit heilt anna tema, men dersom fantasien tek fullstendig fri, så kan du saktens skrive ei ny omsetjing av eit ferdig innlegg. Fristen er å ha det klart innan fagdagen i uke 10.

Har du fritak frå sidemål, så skriv du sjølvsagt eit innlegg på bokmål. Enkelt!

onsdag 10. februar 2010

Sjukefråvær eller skulkefråvær?

Dette er overskrifta på “Dagens” i Si:D-spalta i Aftenposten i dag, onsdag 10. februar. Bakgrunnen for innlegget er at Utdanningsdirektoratet ei tid tilbake endra på/presiserte forskrift til utdanning om kva rettar elever har til å trekkje frå fråværet sitt. No har det vorte enklare å trekkje frå dagar der du har vore borte frå skulen på grunn av sjukdom, politisk arbeid eller liknande. Kva meiner de? Er det rett at det skal vere lov for alle 2010-02-10_1507elevar å trekkje frå inntil 14 dagar av fråværet sitt – kvart år, nesten uansett ? Kva gjer dette med haldningane til å vere borte? Trur de at mange elevar kjem til å ha lågare terskel for å bli heime dersom dei ikkje er heilt i slag ein dag frå no av?  Får høgt fråvær blant nokre elever konsekvensar for dei andre elevane i klassa? Og lærarane, får dei same mogelegheit til å gjennomføre undervisninga dersom det stadig er høgt fråvær i klassene? Til sjuande og sist kan dette skape haldningar som kan få store konsekvenser for korleis dei unge i dag kjem til å sjå på sitt eige fråver som vaksne arbeidstakarar. Kva konsekvensar kan det få?
Les artikkelen i Aftenposten om du ikkje har sett han enno. Gjer deg opp di eiga meining og køyr debatt i kommentarfeltet!

søndag 24. januar 2010

T. S. Eliot og høymodernismen

Du har lest om T.S. Eliot på s. 78-79 i Spenn. Diktsamlingen The Waste Land kom ut samme år som Ulysses av James Joyce, i 1922, og regnes som et hovedverk innen modernistisk lyrikk. Teksten har en klar referanse til sivilisasjonens sammenbrudd under 1. verdenskrig, og den inneholder også mange referanser til kjente verk i verdenslitteraturen. Her kan du høre dikteren lese fra den første delen av teksten, "The Burial of the Dead". Han var kjent for sin særegne leseteknikk, og han ville at tilhøreren skulle legge sin egen betydning til ordene. Som du kan høre er det svært forskjellig fra tradisjonell lyrikk. Hva synes du om en slik lyrikk?


Se også en interessant kortfilm med utgangspunkt i denne teksten.
Kilder: Jomisko m.fl.: Spenn Vg3, Cappelen 2008 og nettstedet som hører til.


tirsdag 19. januar 2010

Bloggoppgave uke 4: Modernitet og modernisme

Livet, som til enhver tid, selv når det er på det kummerligste, bærer alle muligheter i sig, som det tørre og uanselige frø gjør det. Ingen ser dem. Men de er der.
Cora Sandel (1880-1974), norsk forfatter

Vi skal fordype oss i ulike uttrykk for modernisme og modernitet denne uken, og det betyr selvsagt at ukens oppgaver er knyttet til dette temaet. Siden dere liker å skrive ulike typer oppgaver vil jeg gi dere noen alternativer å velge mellom. Innlegget ditt bør være på minst 250 ord. Skriv én av oppgavene:

 1. Forklar, helst ved hjelp av eksempler, hva henholdsvis modernitet og modernisme er. Hva har disse to begrepene felles, og hva skiller dem? Hvilket er begrepet "Det moderne prosjektet" mest beslektet med av disse to? Finn en passende illustrasjon.
 2. Skriv et modernistisk prosadikt med selvvalgt tittel. Som inspirasjon kan du lese Baudelaires prosadikt på s. 295 i Spenn. Illustrér med et bilde hvis du vil.
 3. Skriv et dikt med bunden form, men modernistisk tematikk. Som inspirasjon kan du lese sonetten til Alexander Rubio på s. 495 i Spenn. Illustrér med et bilde hvis du vil.
 4. Finn et modernistisk bilde (maleri, foto etc) som gjør inntrykk på deg (husk å bare legge peker til det hvis du ikke kan publisere det fritt). Skriv en kommentar til bildet om hva det er ved det som enten tiltrekker eller frastøter deg.
 5. Du ser sikkert mye film/tv/musikkvideoer/Youtube-videoer. Nevn ett eller flere eksempler på slike som du mener har klare modernistiske trekk, enten i tema eller uttrykksform, og begrunn svaret. Embed videoer dersom det er mulig, eller legg peker til ressursen.
 6. Skriv en tekst med utgangspunkt i sitatet av Cora Sandel i begynnelsen av dette innlegget. Det kan være en saktekst eller en fiksjon. Opp til deg!
 7. Eller skriv om noe annet som du mener har sammenheng med begrepet modernitet.

Foto: Charles Baudelaire som Street Art, Lyon. CC-lisensiert av biphop på flickr


mandag 11. januar 2010

Sjangervalg våren 2010

Du skal nå velge deg to sjangre som du skal spisse kompetansen din i i vår. Målet er å oppnå høyest mulig kompetanse for deg i disse to sjangerne før den siste avgjørende prøven og eksamen. Ta utgangspunkt i følgende:

Du skal velge to ulike sjangre.
Minst én av dem må være en sakprosasjanger: Du kan velge mellom artikkel - essay - kåseri - novelle - retorisk analyse - skjønnlitterær tolkning (prosa - lyrikk)

Gode spørsmål du bør stille deg:
 • Hvilke sjangre har jeg skrevet i?
 • Hvilke sjangre liker jeg?
 • Hvilke sjangre liker jeg ikke?
 • I hvilke sjangre har jeg oppnådd best resultater?
 • Hvilke sjangre åpner for skriving om temaer jeg er interessert i?
 • Hvilke sjangre er mest aktuelle for eksamensskriving?
Skriv et blogginnlegg der du redegjør for hvilke to sjangre du er mest interessert i å jobbe med i vår. Begrunn svarene skikkelig. Ta deg god tid, dette er et viktig valg!
Foto: CC-lisensiert av assbach på Flickr

fredag 1. januar 2010

Bloggvurderinger 1. termin

Det er dags for en oppsummering av bloggingen i høstterminen. Jeg kommer til å gi dere en tilbakemelding på bloggene deres i løpet av første halvdel av januar basert på følgende kriterier: Forståelse for teknologien, tittel, orden og design; tittel på innleggene, bruk av illustrasjoner, rettskriving, struktur og stiltone i brødteksten; leseromtanke, lenking, bruk av <embed>funksjon, kildeangivelser og hvordan du kommenterer til andre. Du finner et mer detaljert vurderingsskjema her, og som vanlig vil du få dette skjemaet av meg gulet ut på de relevante stedene sammen med vurderingen. Du kan fortsatt se over om det er noe du bør forandre på innen jeg kommer til din blogg - men det må skje nå i såfall.

Vi ble enige i høst om at bloggen skal være med på å trekke opp eller ned på deres totale karakter i norsk skriftlig. Jeg setter likevel en karakter på den, men husk at denne først og fremst har en justerende funksjon, på godt og vondt!


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails