tirsdag 19. januar 2010

Bloggoppgave uke 4: Modernitet og modernisme

Livet, som til enhver tid, selv når det er på det kummerligste, bærer alle muligheter i sig, som det tørre og uanselige frø gjør det. Ingen ser dem. Men de er der.
Cora Sandel (1880-1974), norsk forfatter

Vi skal fordype oss i ulike uttrykk for modernisme og modernitet denne uken, og det betyr selvsagt at ukens oppgaver er knyttet til dette temaet. Siden dere liker å skrive ulike typer oppgaver vil jeg gi dere noen alternativer å velge mellom. Innlegget ditt bør være på minst 250 ord. Skriv én av oppgavene:

  1. Forklar, helst ved hjelp av eksempler, hva henholdsvis modernitet og modernisme er. Hva har disse to begrepene felles, og hva skiller dem? Hvilket er begrepet "Det moderne prosjektet" mest beslektet med av disse to? Finn en passende illustrasjon.
  2. Skriv et modernistisk prosadikt med selvvalgt tittel. Som inspirasjon kan du lese Baudelaires prosadikt på s. 295 i Spenn. Illustrér med et bilde hvis du vil.
  3. Skriv et dikt med bunden form, men modernistisk tematikk. Som inspirasjon kan du lese sonetten til Alexander Rubio på s. 495 i Spenn. Illustrér med et bilde hvis du vil.
  4. Finn et modernistisk bilde (maleri, foto etc) som gjør inntrykk på deg (husk å bare legge peker til det hvis du ikke kan publisere det fritt). Skriv en kommentar til bildet om hva det er ved det som enten tiltrekker eller frastøter deg.
  5. Du ser sikkert mye film/tv/musikkvideoer/Youtube-videoer. Nevn ett eller flere eksempler på slike som du mener har klare modernistiske trekk, enten i tema eller uttrykksform, og begrunn svaret. Embed videoer dersom det er mulig, eller legg peker til ressursen.
  6. Skriv en tekst med utgangspunkt i sitatet av Cora Sandel i begynnelsen av dette innlegget. Det kan være en saktekst eller en fiksjon. Opp til deg!
  7. Eller skriv om noe annet som du mener har sammenheng med begrepet modernitet.

Foto: Charles Baudelaire som Street Art, Lyon. CC-lisensiert av biphop på flickr


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails