søndag 24. januar 2010

T. S. Eliot og høymodernismen

Du har lest om T.S. Eliot på s. 78-79 i Spenn. Diktsamlingen The Waste Land kom ut samme år som Ulysses av James Joyce, i 1922, og regnes som et hovedverk innen modernistisk lyrikk. Teksten har en klar referanse til sivilisasjonens sammenbrudd under 1. verdenskrig, og den inneholder også mange referanser til kjente verk i verdenslitteraturen. Her kan du høre dikteren lese fra den første delen av teksten, "The Burial of the Dead". Han var kjent for sin særegne leseteknikk, og han ville at tilhøreren skulle legge sin egen betydning til ordene. Som du kan høre er det svært forskjellig fra tradisjonell lyrikk. Hva synes du om en slik lyrikk?


Se også en interessant kortfilm med utgangspunkt i denne teksten.
Kilder: Jomisko m.fl.: Spenn Vg3, Cappelen 2008 og nettstedet som hører til.


tirsdag 19. januar 2010

Bloggoppgave uke 4: Modernitet og modernisme

Livet, som til enhver tid, selv når det er på det kummerligste, bærer alle muligheter i sig, som det tørre og uanselige frø gjør det. Ingen ser dem. Men de er der.
Cora Sandel (1880-1974), norsk forfatter

Vi skal fordype oss i ulike uttrykk for modernisme og modernitet denne uken, og det betyr selvsagt at ukens oppgaver er knyttet til dette temaet. Siden dere liker å skrive ulike typer oppgaver vil jeg gi dere noen alternativer å velge mellom. Innlegget ditt bør være på minst 250 ord. Skriv én av oppgavene:

 1. Forklar, helst ved hjelp av eksempler, hva henholdsvis modernitet og modernisme er. Hva har disse to begrepene felles, og hva skiller dem? Hvilket er begrepet "Det moderne prosjektet" mest beslektet med av disse to? Finn en passende illustrasjon.
 2. Skriv et modernistisk prosadikt med selvvalgt tittel. Som inspirasjon kan du lese Baudelaires prosadikt på s. 295 i Spenn. Illustrér med et bilde hvis du vil.
 3. Skriv et dikt med bunden form, men modernistisk tematikk. Som inspirasjon kan du lese sonetten til Alexander Rubio på s. 495 i Spenn. Illustrér med et bilde hvis du vil.
 4. Finn et modernistisk bilde (maleri, foto etc) som gjør inntrykk på deg (husk å bare legge peker til det hvis du ikke kan publisere det fritt). Skriv en kommentar til bildet om hva det er ved det som enten tiltrekker eller frastøter deg.
 5. Du ser sikkert mye film/tv/musikkvideoer/Youtube-videoer. Nevn ett eller flere eksempler på slike som du mener har klare modernistiske trekk, enten i tema eller uttrykksform, og begrunn svaret. Embed videoer dersom det er mulig, eller legg peker til ressursen.
 6. Skriv en tekst med utgangspunkt i sitatet av Cora Sandel i begynnelsen av dette innlegget. Det kan være en saktekst eller en fiksjon. Opp til deg!
 7. Eller skriv om noe annet som du mener har sammenheng med begrepet modernitet.

Foto: Charles Baudelaire som Street Art, Lyon. CC-lisensiert av biphop på flickr


mandag 11. januar 2010

Sjangervalg våren 2010

Du skal nå velge deg to sjangre som du skal spisse kompetansen din i i vår. Målet er å oppnå høyest mulig kompetanse for deg i disse to sjangerne før den siste avgjørende prøven og eksamen. Ta utgangspunkt i følgende:

Du skal velge to ulike sjangre.
Minst én av dem må være en sakprosasjanger: Du kan velge mellom artikkel - essay - kåseri - novelle - retorisk analyse - skjønnlitterær tolkning (prosa - lyrikk)

Gode spørsmål du bør stille deg:
 • Hvilke sjangre har jeg skrevet i?
 • Hvilke sjangre liker jeg?
 • Hvilke sjangre liker jeg ikke?
 • I hvilke sjangre har jeg oppnådd best resultater?
 • Hvilke sjangre åpner for skriving om temaer jeg er interessert i?
 • Hvilke sjangre er mest aktuelle for eksamensskriving?
Skriv et blogginnlegg der du redegjør for hvilke to sjangre du er mest interessert i å jobbe med i vår. Begrunn svarene skikkelig. Ta deg god tid, dette er et viktig valg!
Foto: CC-lisensiert av assbach på Flickr

fredag 1. januar 2010

Bloggvurderinger 1. termin

Det er dags for en oppsummering av bloggingen i høstterminen. Jeg kommer til å gi dere en tilbakemelding på bloggene deres i løpet av første halvdel av januar basert på følgende kriterier: Forståelse for teknologien, tittel, orden og design; tittel på innleggene, bruk av illustrasjoner, rettskriving, struktur og stiltone i brødteksten; leseromtanke, lenking, bruk av <embed>funksjon, kildeangivelser og hvordan du kommenterer til andre. Du finner et mer detaljert vurderingsskjema her, og som vanlig vil du få dette skjemaet av meg gulet ut på de relevante stedene sammen med vurderingen. Du kan fortsatt se over om det er noe du bør forandre på innen jeg kommer til din blogg - men det må skje nå i såfall.

Vi ble enige i høst om at bloggen skal være med på å trekke opp eller ned på deres totale karakter i norsk skriftlig. Jeg setter likevel en karakter på den, men husk at denne først og fremst har en justerende funksjon, på godt og vondt!


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails